luni, 15 decembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 12500 ha
Intravilan: 1200 ha
Extravilan: 10500 ha
Populatie: 3463
Gospodarii: 1820
Nr. locuinte: 2240
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie:
Trivalea-Moşteni, Brătăşani, Deparaţi
Asezarea geografica:
Câmpia Găvanu Burdea
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Activitati economice principale:
Agricultură
Extracţia petrolului
Comerţ
Obiective turistice:
Distanţă mică faţă de Curtea de Argeş
Bazine hidrografice de pescuit
Mediu extrem de curat
Evenimente locale:
Târg săptămânal - organizat sâmbăta
Facilitati oferite investitorilor:
Scutire de impozit pe 5 ani
Dispunem de personal calificat: mecanizatori, sudori mecanici, confecţioneri, etc.
Forţă de muncă
Acces drum judeţean
Distanţă până la calea ferată de 11 km
Telefonie digitală - acoperire connex, cosmote, orange
Internet
Proiecte de investitii:
Reţea de alimentare cu apă
Reţea de gaze naturale
Amenajare sală de sport
Amenajare cămin cultural
Amenajare spaţii verzi - parc şi locuri de joacă pentru copii
Execuţie reţea de canalizare şi staţii de epurare pentru toate cele 3 localităţi componente
Construcţie teren de sport